codex Power CX 14 Flexibilní lepidlo na obklady pro tenké a střední vrstvy

Flexibilní lepidlo na obklady pro tenké a střední vrstvy na keramické obklady a dlažbu

Kalkulačka spotřeby

Oblast použití

 • jemnou i hrubou keramickou dlažbu a obklad
 • slinutou i taženou dlažbu, klinker
 • jemně slinutou keramiku ve vnitřním prostředí
 • kontaktní izolační desky a lehké stavební dílce
 • lepení na sádrokarton
 • epení na vápennou, vápenocementovou a sádrovou omítku
 • epení na zdivo z cihel, betonových tvárnic, pískovcové desky,
 • plynobeton
 • lepení na prostý beton nebo prefabrikované dílc
 • lepení na cementový nebo anhydritový potěr
 • lepení na podlahové teplovodní vytápění
 • lepení na podlahové elektrické temperování

Výhody výrobku / vlastnosti

 • vysoké zatížen
 • prodloužená otevřená doba
 • stabilní pro použití i na svislých plochách
 • pochůzný po 24 hodinách
 • do síly vrstvy 15 mm maltového lože

Technická data

*Při 23 oC a 50% relativní vlhkosti vzduchu
Balení

papírový pytel, 25 kg

Doba skladování

12 měsíců

Barva

světle šedá

Doba zpracování

ca 5 - 6 hod.*

Doba kladení:

po ca 30 min.*

Množství záměsové vody:

6,5 l na 25 kg pytel

Pochůzné:

po ca 24 hod,*

Spárování:

po ca 24 hod.*

Konečná pevnost:

po ca 28 dnech*

Spotřeba:

1,8 - 3,4 kg/m2

Informace objednávky

Article Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
codex Power CX 14 074651 25 kg
Paleta:
42 ks

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools