codex Power RX4 Ultra Flexibilní lepidlo na velkoformátové obklady

Vysoce stabilní, flexibilní tenkovrstvé lepidlo vhodné především pro pokládku těžké velkoformátové dlažby. 

  Kalkulačka spotřeby

  Oblast použití

  • velkoformátové obklady a dlažbu
  • pro jemné a hrubé keramické obklady a dlažbu
  • kamenina, klinker
  • jemná kamenina (pouze pro vnitřní použití)
  • obklady z přírodního kamene a betonové desky
  • síran vápenatý a cementové potěry
  • čerstvé cementové potěry (nevyhřívané)
  • dostatečně posypaný litý asfalt
  • betonové prefabrikáty
  • vápenocementové, cementové a sádrové omítky
  • betonové směsi na staveništi, prefabrikované betonové prvky (minimálně 6
  • měsíců)
  • sádrokartonové a sádrovláknité desky
  • stěny z cihel, vápenopískových cihel
  • podkladové prvky z dlaždic
  • vytápěné podlahové konstrukce
  • codex oddělovací podkladní desky

  Výhody výrobku / vlastnosti

  • variabílní nastavení konzistence
  • velmi snadné zpracování
  • vysoká přilnavost
  • tloušťka maltového lože až do 15 mm
  • po cca 6 hodinách je pochůzný a připraven pro spárování
  • prodloužená pracovní doba

  Technická data

  * Při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.
  Skladovatelnost:

  12 měsíců

  Barva:

  šedá

  Teplota při zpracování:

  +5°C - +25°C

  Množství vody / záměsová voda

  0,23 – 0,27 litru na kg
  5,75 - 6,75 l / 25 kg pytel

  Doba zpracování:

  ca 3 hod.*

  Doba kladení:

  ca 30 min.*

  Doba zrání/ pochůzná:

  po ca 6 hod.*

  Možnost plného zatížení:

  po ca 48 hod.*

  Spárování:

  po ca 6 hod.*

  Konečná pevnost:

  po ca 28 dnech*

  Ideální teplota pro zpracování:

  +10°C až +25°C

  Spotřeba:

  2.7 - 3.9 kg/m²

  Informace objednávky

  Article Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
  codex Power RX4 Ultra 165355 25 kg
  Paleta:
  42

  Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

  Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

  Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

  Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

  Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

  High quality painting, plastering and drywalling tools