UZIN SC 980 rychlý potěrový cement s velmi malým smrštěním

Speciální pojivo k hospodárnému zhotovení potěrů s minimálním smrštěním, tvarově stabilních potěrů v interiéru a exteriéru

Kalkulačka spotřeby

Oblast použití

 • k výrobě připojených potěrů
 • k výrobě potěrů plovoucích a na dělící vrstvě
 • k výrobě vytápěných potěrů
 • k výrobě potěrů ve venkovním prostoru při následujícím normalizovaném obložení dlaždicemi nebo přírodním kamenem
 • velmi vysoké namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech např. v průmyslových halách, atd., se všemi podlahovinami
 • jako UZIN systémový komponent v rychlé výstavbě 

Výhody výrobku / vlastnosti

 • tvarové stabilní a s minimálním pnutím 
 • velké plochy bez spár do 200 m2
 • funkční vytápění po 3 dnech
 • velmi snadno zpracovatelný
 • vysoká pevnost
 • brzy zralý pro kladení, také při nepříznivých klimatických podmínkách
 • vodovzdorný
 • do interiéru
 • mimořádně malá náchylnost k trhlinám, s minimálním pnutím, jistá v použití
 • rychlá práce na velkých plochách bez míst přerušení, výrazně snižuje náklady na m²
 • rychlá možnost pokládky umožňuje provedení potěrových a kladečských prací v nejkratším možném termínu

Technická data

*Při >10 °C a max. 80 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz také „ Tabulka použití a rovněž Zralost pro kladení“.
Druh obalu

papírový pytel, Big Bag (na vyžádání)

Skladovatelnost

min. 6 měsíců

Barva

šedá

Minimální teplota pro zpracování

5 °C až 25 °C na podlaze

Poměr míchání

1:4, 1:5, 1:6 hmotnostních jednotek

Doba míchání

2 - 3 min.

Doba zpracování / otevřená doba

60 - 90 min.*

Pochůzný

po 12 hod.*

Zralý pro pokládku

po 24 hod.*

Spotřeba

viz „Tabulka použití“ v technickém listu výrobku

Informace objednávky

Article Číslo výrobku Velikost balení Přepravní jednotka
UZIN SC 980 / 25 kg 43723
Paleta:
42 pytlů
UZIN SC 980 Big Bag / 1.000 kg 52603 1000 kg
Paleta:
1

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE.eps

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools