Renovace plaveckého bazénu, sprch a šaten

Data

Typ budovy Plavecké bazény
Plocha (m²) 2.000 m²
ZeměNěmecko
PodlahářSari Wohnkeramik GmbH

Zábava, fitness a rekreace jsou hlavním programem v tomto rodinném aquaparku:
Vedle výstavby nového whirpoolu, vodního kanálu s protiproudem a bazénu s vířivkou, bylo při renovaci tohoto vodního areálu myšleno i na sportovce: obkladačská firma obložila pětadvacetimetrový plavecký bazén se šesti drahami novými obklady za použití výrobků code

Přípravné práce na plaveckém bazénu
V prvním kroku byl cementový potěr opatřen ochranným disperzním nátěrem, kterým byly jednak uzavřeny póry v potěru, navázán povrchový prach a zároveň redukována savost podkladu pro dokonalou přilnavost následně nanesené tenkovrstvé malty.  

Příprava podkladu v bazénu, sprchách a šatnách
Dříve než mohly začít vlastní kladečské a obkladačské práce bylo nutné některá poškozená a labilní místa v betonu odborně opravit: pot tento účel byla použita jednosložková flexibilní těsnící hmota codex NC 210 a to ve dvou vrstvách.  Tento produkt nabízí řadu výhod: je velice vláčný a tvárný, pružný a díky tomu umožňuje provedení utěsnění případných trhlin v podkladu.

Pokládka keramického obkladu do tenkého lože
Současné požadavky na vysokou hygienu, pozvolný sklon a hydroizolaci obkladových krytin vyžadují konstrukční opatření v co možná nejtenčích vrstvách, které jsou přesto s to splňovat předepsané normy a předpisy. Pokládka obkladových krytiny do tenkého lože v případě plaveckých bazénů je doporučeným a osvědčeným způsobem a to ruku v ruce s dokonalou hydroizolací, vyplní spár a výběrem vhodných obkladů.  Jinak by v případě i dobře odvedené práce obkladačů mohly vzniknout drobné štěrbiny, do kterých by případně mohly skrz spárovací hmotu proniknout různé bakterie a zde se rozmnožovat, což by ve výsledku vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody.    

Sladěný na sebe navazující systém produktů codex série Power byl přesně řešením na míru pro snadno proveditelnou a funkční pokládku nových obkladových krytin do tenkého a rovného lepidlového lože. Obkladový materiál byl lepen rychle vytvrzující flexibilní tenkovrstvou maltou codex Power Flex.

Spárování keramických obkladů
Dno a stěny plaveckého bazénu jsou vystaveny trvalému vlivu různých chemikálií udržující zdravotní nezávadnost vody, chlorů obsaženého ve vodě a čisticím prostředkům. Proto je správnému vyspárování spár věnována mimořádná pozornost. Řešením, stejně jako v tomto případě jsou spárovací hmoty na bázi reaktivních pryskyřic.  Jejich jednou z předností je i to, že mají vynikající přilnavost na glazované i neglazované keramické obklady, což barevná spárovací hmota codex Epo Tix bezezbytku potvrzuje.

 

 

Použité výrobky

codex FG 300

Disperzní penetrační nátěr pro savé podklady

codex NC 395

Nivelační cementová stěrková hmota pro vrstvy od 3 do 50 mm do vnitřního i vnějšího prostředí

codex NC 366 Maxx

Stabilní vyrovnávací hmota s lehčenými plnivy pro vrstvy 3 – 50 mm

codex NC 210

Flexibilní jedno komponentní připojené utěsnění pod keramické podlahoviny

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools