Pokládka velkých formátů

Klade nejvyšší nároky na kladeče a materiál.

Pokládka velkých nebo dokonce obřích formátů obkladu či dlažby je technicky velice náročná, ale díky našim systémovým výrobkům ne nemožná. Velké formáty jsou dnešním trendem a zákazníky stále více poptávané. Již dávno není výjimkou, že si zákazníci přejí pokládku velkých formátů s co možná nejužšími spárami. Splnění jejich přání vyžaduje nejenom prvotřídní výrobky, ale i řemeslnou zručnost obkladačů a podlahářů, jejich kreativitu a používání speciálního nářadí. To vše ruku v ruce je předpokladem spokojenosti zákazníka.

 

 

 

Problematika pokládky velkých formátů a výrobky

Příprava podkladu

Mimořádně důležitým krokem při pokládce velkých formátů je odborné posouzení podkladu. Podklad musí být naprosto perfektně rovný a nosný, protože pnutí z důvodu minimálního množství spár se jen velmi těžko může vyrovnávat. Z tohoto důvodu vyplývá, že obklady ve velikostním formátu do 100 x 300 cm by zpravidla neměly překročit tloušťku 6 mm, aby sami o sobě neměly tak velké vlastní pnutí. V případě, že by u velkoformátových obkladů nebylo možné vyrovnávání pnutí, došlo by k popraskání obkladů, a to ne jak je obvyklé ve spárové hmotě, ale přímo obkladu. Abychom předešli tomuto poškození, je velmi často nutné provést opravu podkladu a tento dokonale vyrovnat.
Pro tento účel se nabízí samorozlévací stěrkovací hmoty codex FM 10- FM 100. V případě potřeby je možno navíc použít renovační rouno UZIN RR 201, které výrazně zvýší pevnost podkladové konstrukce. Při renovačních pracích se navíc vyplatí zabudování přemosťujících a izolačních desek Multimoll. Velkou pomocí při kladení velkých formátů jsou nivelační pomůcky, které umožňují provedení pokládky i velké ploše v rovině bez výškových nerovností.  

 

STŘIHOVÉ SÍLY A ODPAŘOVÁNÍ VLHKOSTI

Protože pokládka velkých formátů je prováděná prakticky beze spár, je nutné zabezpečit, aby střihové jejich síly vznikající vlivem změn teplot (např. z podlahového vytápění nebo velkých oken) byly eliminovány lepicí maltou. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné používat maltová lepidla třídy S1, v lepším případě dokonce S2 (codex Power CX nebo codex Power RX 8 ve spojení s codex RX 8 Booster). Označením třídy S2 jsou označená taková flexibilní lepidla pro tenké lože, které vykazují prohnutí a tím i tvarovatelnost minimálně 5 mm.

Rovněž odpařování vlhkosti hraje u velkých formátů jednu z rozhodujících roli.
Tak jako střihové síly, tak i minimum spár je při pokládce velkých formátů výzvou. Kombinace velkých formátů a malého množství spár neumožňuje dostatečnému odpařování vlhkosti z lepicí tenkovrstvé malty. Z tohoto důvodu je nutné používat malty s krystalickým vázáním vody. (rychlé malty, např. codex Power RX 8).  Rychlé vysychání, především na kalciumsulfátových potěrech (AE) velice důležité, protože vlhkost by tento druh potěru silně poškodit. Z tohoto důvodu se proto doporučuje napenetrovat kalciumsulfátový potěr ochranným penetračním nátěrem jakým je například codex FG 340 nebo v ideálním případě uzavírací penetrací (např. codex FG 500 S + H), které chrání kalciumsulfátové potěry (AE) před pronikáním vlhkosti z maltového lepidla.

V případě použití normálně vytvrzující ch maltových lepidel vzdušným odpařováním vody, jakým jsou například Power CX 3, Power CX 7 nebo Power CX 9, pak se nesmí nejméně 3 dny na nalepenou dlažbu vstoupit, aby bylo zajištěno vyschnutí a dostatečná pevnost.

 

 

 

SPÁROVÁNÍ VELKÝCH FORMÁTŮ

Při spárování plochy z velkých formátů je třeba dbát na to, aby dilatační spáry byly dobře vytmeleny. Platí zde“raději více než méně“, neboť zatížení dilatačních spár je z důvodu malého počtu normálních spár je enormně vysoké. Jednotlivé by v nejlepším případě neměly být větší než 40 m2. Pro spárování se doporučuje epoxidová spárovací hmota codex X-Fusion, která díky své stálosti barev a snadnému čištění zvýrazňuje krásu velkoformátové podlahy.

Aplikace

CODEX výrobky

codex FM 10 Jemná stěrkovací hmota

Jemná stěrkovací hmota codex FM 10 je samorozlévací stěrkovací hmota pro tl. vrstev do 10 mm ve vnitřním prostředí.

codex FM 100 Bezprašná stěrková hmota

Práce bez prachu se stěrkovací hmotou s redukovaným vývinem prachu codex FM 100 - samorozlévací cementová podlahová stěrkovací hmota s Level-Plus Effect pro libovolnou tloušťku vrstvy.

FG 340 Ochranná penetrace

Ochranná penetrace s velmi nízkými emisemi codex FG 340 je univerzálně vhodná pro všechny savé minerální podklady a ochraňuje před vlhkostí z kladečských malt.

FG 500 S 1-K PU uzavírací penetrace

1-komponentní PU-ochranná penetrace codex FG 500 S chrání podklady citlivé na vlhkost před záměsovou vodou ze stěrkovacích hmot a vrstev lepidel položených na chráněném podkladu.

Power CX 7 Multiflexibilní malta

Lehčené multiflexibilní lepidlo codex Power CX 7 je možné zcela dle potřeb kladeče nastavit jako tekuté lepidlové lože, tenkovrstvé lepidlové lože, středněvrstvé lepidlové lože nebo pro stěrkování a pokrýt tím 90% všech kladečských prací. Díky lehčenému plnivu je CX 7 nejen vydatné ale také obzvláště lehké.

Power CX 9 S2 malta na tenké lože

codex Power CX 9 je vysoce flexibilní malta pro jistou pokládku keramické krytiny a krytiny z přírodního kamene. 1- komponentní S2-tenkovrstvá malta je extrémně flexibilní a s lehkostí kompenzuje pnutí mezi podkladem a pokládanou krytinou.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu