Pokládka velkých formátů

Klade nejvyšší nároky na kladeče a materiál.

Pokládka velkých nebo dokonce obřích formátů obkladu či dlažby je technicky velice náročná, ale díky našim systémovým výrobkům ne nemožná. Velké formáty jsou dnešním trendem a zákazníky stále více poptávané. Již dávno není výjimkou, že si zákazníci přejí pokládku velkých formátů s co možná nejužšími spárami. Splnění jejich přání vyžaduje nejenom prvotřídní výrobky, ale i řemeslnou zručnost obkladačů a podlahářů, jejich kreativitu a používání speciálního nářadí. To vše ruku v ruce je předpokladem spokojenosti zákazníka.

 

 

 

Problematika pokládky velkých formátů a výrobky

Příprava podkladu

Mimořádně důležitým krokem při pokládce velkých formátů je odborné posouzení podkladu. Podklad musí být naprosto perfektně rovný a nosný, protože pnutí z důvodu minimálního množství spár se jen velmi těžko může vyrovnávat. Z tohoto důvodu vyplývá, že obklady ve velikostním formátu do 100 x 300 cm by zpravidla neměly překročit tloušťku 6 mm, aby sami o sobě neměly tak velké vlastní pnutí. V případě, že by u velkoformátových obkladů nebylo možné vyrovnávání pnutí, došlo by k popraskání obkladů, a to ne jak je obvyklé ve spárové hmotě, ale přímo obkladu. Abychom předešli tomuto poškození, je velmi často nutné provést opravu podkladu a tento dokonale vyrovnat.
Pro tento účel se nabízí samorozlévací stěrkovací hmoty codex FM 10- FM 100. V případě potřeby je možno navíc použít renovační rouno UZIN RR 201, které výrazně zvýší pevnost podkladové konstrukce. Při renovačních pracích se navíc vyplatí zabudování přemosťujících a izolačních desek Multimoll. Velkou pomocí při kladení velkých formátů jsou nivelační pomůcky, které umožňují provedení pokládky i velké ploše v rovině bez výškových nerovností.  

 

STŘIHOVÉ SÍLY A ODPAŘOVÁNÍ VLHKOSTI

Protože pokládka velkých formátů je prováděná prakticky beze spár, je nutné zabezpečit, aby střihové jejich síly vznikající vlivem změn teplot (např. z podlahového vytápění nebo velkých oken) byly eliminovány lepicí maltou. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné používat maltová lepidla třídy S1, v lepším případě dokonce S2 (codex Power CX nebo codex Power RX 8 ve spojení s codex RX 8 Booster). Označením třídy S2 jsou označená taková flexibilní lepidla pro tenké lože, které vykazují prohnutí a tím i tvarovatelnost minimálně 5 mm.

Rovněž odpařování vlhkosti hraje u velkých formátů jednu z rozhodujících roli.
Tak jako střihové síly, tak i minimum spár je při pokládce velkých formátů výzvou. Kombinace velkých formátů a malého množství spár neumožňuje dostatečnému odpařování vlhkosti z lepicí tenkovrstvé malty. Z tohoto důvodu je nutné používat malty s krystalickým vázáním vody. (rychlé malty, např. codex Power RX 8).  Rychlé vysychání, především na kalciumsulfátových potěrech (AE) velice důležité, protože vlhkost by tento druh potěru silně poškodit. Z tohoto důvodu se proto doporučuje napenetrovat kalciumsulfátový potěr ochranným penetračním nátěrem jakým je například codex FG 340 nebo v ideálním případě uzavírací penetrací (např. codex FG 500 S + H), které chrání kalciumsulfátové potěry (AE) před pronikáním vlhkosti z maltového lepidla.

V případě použití normálně vytvrzující ch maltových lepidel vzdušným odpařováním vody, jakým jsou například Power CX 3, Power CX 7 nebo Power CX 9, pak se nesmí nejméně 3 dny na nalepenou dlažbu vstoupit, aby bylo zajištěno vyschnutí a dostatečná pevnost.

 

 

 

SPÁROVÁNÍ VELKÝCH FORMÁTŮ

Při spárování plochy z velkých formátů je třeba dbát na to, aby dilatační spáry byly dobře vytmeleny. Platí zde“raději více než méně“, neboť zatížení dilatačních spár je z důvodu malého počtu normálních spár je enormně vysoké. Jednotlivé by v nejlepším případě neměly být větší než 40 m2. Pro spárování se doporučuje epoxidová spárovací hmota codex X-Fusion, která díky své stálosti barev a snadnému čištění zvýrazňuje krásu velkoformátové podlahy.

Aplikace

CODEX výrobky

codex FG 500 S 1-K PU uzavírací penetrační nátěr

Rychleschnoucí 1-K reaktivní penetrační nátěr pro podklady citlivé na vlhkost

codex FM 100 minimálně prašná stěrkovací hmota pod dlažbu

Minimálně prašná, samorozlévací, cementová podlahová stěrkovací hmota s Level Plus Effect každou tloušťku vrstvy

codex Power CX 3 tenkovrstvé flexibilní lepidlo

Tenkovrstvé, velmi jemné, lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb

codex Power CX 7 Multifunkční flexibilní lepidlo

Flexibilní tenkovrstvé lepidlo s lehčenými plnivy pro keramické obklady a dlažbu

codex Power CX 9 tenkovrstvé lepidlo S2

Vysoce flexibilní tenkovrstvé lepidlo pro spolehlivé kladení keramiky a přírodního kamene

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu