Příprava podkladů

Po důkladném očištění plochy jsou podklady pro další zpracování penetrovány, stěrkovány, vyrovnány, opraveny, odděleny a izolovány.

Pokládka keramických obkladů / přírodního kamene

V závislosti na oblasti použití můžeme keramické obklady a dlažby, stejně tak podlahoviny z přírodního kamene lepit pomocí cementových malt, a to už s rychlým nebo standardním…

Spárovací hmoty

Správně zvolenou spárovací hmotou dokonale uzavřeme spáry obkladů a dlažeb, na stěnách i podlaze, ve vnitřním i venkovním prostředí. Spárovací tmely mají nejenom vysoce funkční,…

Speciální výrobky a příslušenství

Pří­slu­šen­ství codex před­sta­vu­je op­ti­mál­ní vy­ba­ve­ní ob­kla­da­čů prak­tic­kým pra­cov­ním ma­te­ri­á­lem, mo­der­ní­mi a funkč­ní­mi pra­cov­ní­mi oděvy.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu