Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[CX Czech Republic] Flyout

Poradenství

codex Zákaznický servis

Technický servis

místo (sídlo)

codex ve Vaší blízkosti

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[CX Czech Republic] Flyout

Poradenství

codex Zákaznický servis

Technický servis

místo (sídlo)

codex ve Vaší blízkosti

Penetrace

codex FG 340

Disperzní ochranný penetrační nátěr na savé podklady

codex FG 300

Disperzní penetrační nátěr pro savé podklady

codex FG 500 H

rychle schnoucí disperzní penetrace

codex FG 500 S

Rychleschnoucí 1-K reaktivní penetrační nátěr pro podklady citlivé na vlhkost

codex FG 550

Epoxidový penetrační nátěr pro savé i nenasákavé podklady

UZIN Perlsand 0.8

Žíhaný křemičitý písek zrna 0,3 - 0.8 mm  pro posyp a nastavení epoxidových pryskyřic 

Příprava podkladů

Po důkladném očištění plochy jsou podklady pro další zpracování penetrovány, stěrkovány, vyrovnány, opraveny, odděleny a izolovány.

Pokládka keramických obkladů / přírodního kamene

V závislosti na oblasti použití můžeme keramické obklady a dlažby, stejně tak podlahoviny z přírodního kamene lepit pomocí cementových malt, a to už s rychlým nebo standardním…

Pokládka keramických obkladů / přírodního kamene

Správně zvolenou spárovací hmotou dokonale uzavřeme spáry obkladů a dlažeb, na stěnách i podlaze, ve vnitřním i venkovním prostředí. Spárovací tmely mají nejenom vysoce funkční,…

Speciální výrobky a příslušenství

Pří­slu­šen­ství codex před­sta­vu­je op­ti­mál­ní vy­ba­ve­ní ob­kla­da­čů prak­tic­kým pra­cov­ním ma­te­ri­á­lem, mo­der­ní­mi a funkč­ní­mi pra­cov­ní­mi oděvy.