EKOLOGICKY A TRVALE UDRŽITELNĚ.

Udržitelná výstavba a certifikace staveb

V následujícím vás chceme informovat o významu různého značení, řady značek, označení, certifikací a hesel, které se často vyskytují v oblasti výrobků pro pokládku nebo na etiketách výrobků a v technických listech.

Pro uživatele bytových prostor je téma použití výrobků bez obsahu škodlivých látek resp. s nízkým obsahem emisí a zdravé bydlení velmi důležité. Pomocí emisních značek jakými jsou EMICODE nebo Modrý anděl prokazuje výrobce splnění přísných požadavků na toto kriterium.

V zájmu dokumentování systémové udržitelnosti kompletních budov se v uplynulých letech etablovala celá řada certifikací udržitelnosti staveb. V Německu a v celé řadě dalších evropských zemí se jako relevantní hodnocení staveb z pohledu udržitelnosti používají certifikace DGNB, LEED a BREEAM. Přitom je důležité si uvědomit, že nejsou certifikovaný jednotlivé výrobky, nýbrž celá budova jako celek. Výrobky použité při výstavbě certifikované budovy přitom samozřejmě musí splňovat požadovaná kriteria příslušné certifikace.

 

DGNB-Systém

Německá společnost pro udržitelnou výstavbu (Die deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, ve zkr.  DGNB) uděluje v rámci udržitelné výstavby kvalitativní značku pro udržitelnou výstavbu. DGNB vyvinula certifikační systém budov, který hodnotí budovy velice široce. Jsou hodnoceny rovnovážně ekologické, sociologicky kulturní stejně jako ekonomické aspekty budovy. Ve srovnání s jinými systémy certifikací budov (LEED, BREAM) se DGNB značka vypořádává velmi intenzivně s ekonomikou budovy.  Stavby mohou na základě obdrženého celkového bodového ohodnocení získat platinovou, zlatou nebo stříbrnou plaketu DGNB.

Aby mohly být výrobky při zamýšlené stavbě DGNB použity, musí splňovat určitá kriteria. U DGNB hraje velkou úlohu, jak výrobek ovlivňuje kvalitu vnitřního ovzduší. Z tohoto pohledu mohou výrobky dosáhnout čtyř různých kvalitativních stupňů, přičemž 1 je nejnižší stupeň a 4 nejvyšší.  Vedle toho systém DGNB vystavuje ekologickou bilanci (hodnocení životního cyklu) pro celou budovu. Analýza životního cyklu zahrnuje všechny dopady na životní prostředí během výroby, fáze používání a likvidace produktu,

Uzin Utz SE je členem DGNB od roku 2008.

Vice o certifikaci

LEED-systém

LEED je americký systém certifikace budov, který je používán mezinárodně. LEED je zkratkou Leadership in Energy and Environmental Design. Hodnoticí systém stanoví standardy pro ekologické a sociálně kulturní kvalitu budov.

Tyto budovy musí splňovat stanovené požadavky na obsah VOC (těkavých látek) a kvalitu vzduchu vnitřního prostředí. Stanoví požadavky na výrobu a recyklaci použitých materiálů.

Výrobky, které jsou na obalu označeny značkou „LEED contributing Produkt“ splňují kritéria obsahu VOC (těkavých látek) a požadavek na kvalitu vzduchu v interiéru v rámci systému LEED. Takto označené výrobky jsou pak nejvhodnější pro výstavbu v souladu s kritérii LEED.

Více o certifikaci

BREEAM-systém

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) představuje systém certifikace budov, který přichází z Velké Britanie a byl následně implementován v celé řadě dalších zemí. Hodnoticí systém věnuje velkou pozornost ekologickým a sociálně kulturním vlivům na udržitelnost budov. Certifikované budovy podle systému BREEAM mohou být označeny mírou splnění daných kriterií: "splňuje, splňuje dobře, splňuje velmi dobře, výborně a vynikajícně".

BREAM klade na výrobky rovněž požadavky, které ovlivňují především kvalitu vzduchu v interiéru. Výrobky, které by mohly ohrozit zdraví člověka, jsou z výstavby v systému BREEAM vyloučeny.

Více o certifikaci

Aby bylo ihned na první pohled zřetelné, zdali je výrobek použitelný do projektovaných staveb s požadavky výše uvedené certifikace, jsou na všech technických listech výrobku průběžně uvedeny příslušné certifikační značky.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu