Renovace plaveckého bazénu, sprch a šaten

Data

Typ budovy Plavecké bazény
Plocha 2.000 m²
Země Německo

Zábava, fitness a rekreace jsou hlavním programem v tomto rodinném aquaparku:
Vedle výstavby nového whirpoolu, vodního kanálu s protiproudem a bazénu s vířivkou, bylo při renovaci tohoto vodního areálu myšleno i na sportovce: obkladačská firma obložila pětadvacetimetrový plavecký bazén se šesti drahami novými obklady za použití výrobků code

Přípravné práce na plaveckém bazénu
V prvním kroku byl cementový potěr opatřen ochranným disperzním nátěrem, kterým byly jednak uzavřeny póry v potěru, navázán povrchový prach a zároveň redukována savost podkladu pro dokonalou přilnavost následně nanesené tenkovrstvé malty.  

Příprava podkladu v bazénu, sprchách a šatnách
Dříve než mohly začít vlastní kladečské a obkladačské práce bylo nutné některá poškozená a labilní místa v betonu odborně opravit: pot tento účel byla použita jednosložková flexibilní těsnící hmota codex NC 210 a to ve dvou vrstvách.  Tento produkt nabízí řadu výhod: je velice vláčný a tvárný, pružný a díky tomu umožňuje provedení utěsnění případných trhlin v podkladu.

Pokládka keramického obkladu do tenkého lože
Současné požadavky na vysokou hygienu, pozvolný sklon a hydroizolaci obkladových krytin vyžadují konstrukční opatření v co možná nejtenčích vrstvách, které jsou přesto s to splňovat předepsané normy a předpisy. Pokládka obkladových krytiny do tenkého lože v případě plaveckých bazénů je doporučeným a osvědčeným způsobem a to ruku v ruce s dokonalou hydroizolací, vyplní spár a výběrem vhodných obkladů.  Jinak by v případě i dobře odvedené práce obkladačů mohly vzniknout drobné štěrbiny, do kterých by případně mohly skrz spárovací hmotu proniknout různé bakterie a zde se rozmnožovat, což by ve výsledku vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody.    

Sladěný na sebe navazující systém produktů codex série Power byl přesně řešením na míru pro snadno proveditelnou a funkční pokládku nových obkladových krytin do tenkého a rovného lepidlového lože. Obkladový materiál byl lepen rychle vytvrzující flexibilní tenkovrstvou maltou codex Power Flex.

Spárování keramických obkladů
Dno a stěny plaveckého bazénu jsou vystaveny trvalému vlivu různých chemikálií udržující zdravotní nezávadnost vody, chlorů obsaženého ve vodě a čisticím prostředkům. Proto je správnému vyspárování spár věnována mimořádná pozornost. Řešením, stejně jako v tomto případě jsou spárovací hmoty na bázi reaktivních pryskyřic.  Jejich jednou z předností je i to, že mají vynikající přilnavost na glazované i neglazované keramické obklady, což barevná spárovací hmota codex Epo Tix bezezbytku potvrzuje.

 

 

Použité výrobky

codex NC 210 1-K flexibilní utěsňovací hmota

Flexibilní jedno komponentní připojené utěsnění pod keramické podlahoviny

codex NC 366 Maxx vyrovnávací malta

Stabilní vyrovnávací hmota s lehčenými plnivy pro vrstvy 3 – 50 mm

codex NC 395 hmota pro spádové vrstvy

Nivelační cementová stěrková hmota pro vrstvy od 3 do 50 mm do vnitřního i vnějšího prostředí

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu