Ideální základ pro nejmodernější diagnostické možnosti a způsoby léčby.

Data

Typ budovy Nemocnice a domovy senioru
Plocha (m²) 2.000 m²
ZeměNěmecko
PodlahářKlaus Dieckerhoff GmbH & Co. KG

Obkladačské práce ve vstupní hale a velkokapacitní kuchyni

Slovo HYGIENA se v nemocničních zařízeních vždy píše s velkými písmeny.  Nejinak tomu bylo při renovačních pracích vstupních prostor a velkokapacitní kuchyni v evangelické nemocnici Mettmann, kde čistota a hygiena byly základním mottem přestavby. Z tohoto pohledu byl kladen mimořádně velký důraz na použité materiály pro pokladku obkladových materiálů.  A nejen to, v obou zmíněných prostorech nemocnice je podlaha vystavena mimořádnému zatížení, a proto celá skladba podlahy musí tomuto mechanickému i chemickému zatížení bezproblémově odolávat. Případné poškození obkladového materiálu, například popraskáním by vedlo k nežádoucímu usazování nečistot, pronikání vody a různých zdraví škodlivých látek. Další požadavkem pro pokládku byla otázka rychlosti jejího provedení, která by co nejméně omezila chod nemocnice. Vše muselo probíhat za plného chodu nemocnice. Veškeré požadavky v plném rozsahu splňovaly výrobky codex.
 

V renovovaných objektech se často setkáme s nerovným podkladem, a proto je použití vyrovnávací stěrkovací hmoty nevyhnutelné. Prvním krokem ve vstupních prostorách nemocnice bylo ale napenetrování savého podkladu disperzním penetračním nátěrem codex FG 300. Následovalo vyrovnání celé plochy jemnou stěrkovací hmotou codex FM 10, jejíž jednou z předností je velmi rychlé vyzrání pro pokládku podlahové krytiny. Další z rychlých produktů bylo tenkovrstvé lepidlo codex Power RX 6 Turbo, které bylo použito na lepení dlažby z jemné kameniny. K vyspárování spár byla zvolena spárovací hmota pro vysoké zatížení codex Resist. Z výčtu použitého materiálu je patrno, že pracovníci realizační firmy měli k dispozici extremně rychlý a mimořádnému zatížení odolný materiál, který v kombinaci s jejich zručností naplnil požadavky investora na 100%.
 

Rovněž podlaha v nemocniční kuchyni je vystavena mimořádnému agresivnímu prostředí z pohledu nutnosti udržování maximální možné hygienické čistoty. Podlahu je nutno každodenně řádně vymývat agresivními čisticími prostředky, splachovat vodou, čistit od zbytků olejů a dalších organických i anorganických nečistot.  Zde přichází na řadu osvědčené výrobky codex na bázi epoxidových pryskyřic, které garantují mimořádně vysokou odolnost vůči výše zmíněným vlivům. K penetrování podkladu byla zvolena dvousložková epoxidová penetrace codex FG 550. K izolaci podkladu bylo použito dvousložková reaktivní hydroizolační hmota codex Epo 2000 s vynikajícími vlastnostmi pro odpuzování vody a odolností proti chemikáliím. Volba pro lepení a spárování padla na výrobek codex Epo Tix.  Codex Epo Tix je dvousložková epoxidová spárovací a lepící hmota pro chemikáliím odolné a vodotěsné spárování obkladů z keramických dlaždic, desek, mozaiky, skleněných dlaždic a rovněž dlaždic z přírodního kamene na stěnu a podlahu v interiéru a exteriéru.
Výsledkem byla snadno udržovatelná plocha, odpuzující vodu a nečistoty a garantující hygienickou čistotu.
 

Použité výrbky při pokládce:
- codex FG 550
- codex FG 300
- codex Epo 2000
- codex Epo Tix
- codex Resist
- codex FM 10

 

Použité výrobky

codex FG 550

Epoxidový penetrační nátěr pro savé i nenasákavé podklady

codex Epo 2000

Flexibilní dvousložková epoxidová hydroizolační hmota pod keramické obklady a dlažbu

codex FM 10

Samonivelační stěrková hmota pro vrstvy do 10 mm

codex FG 300

Disperzní penetrační nátěr pro savé podklady

codex Resist

Rychle tvrdnoucí cementová spárovací malta pro vysoce zatěžované krytiny se širokými spárami od 2 do 15 mm

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools