Milionů litrů piva, mnoho tisíc pokrmů: prostě podlaha ve vyhlášené mnichovské pivnici Löwenbräukeller musí snášet obrovskou zátěž štamgastů, příležitostných strávníků, turistů a personálu obsluhy a kuchyně.

Data

Typ budovy Hotel & Gastronomie
Plocha ca. 4.000 m²
Země Německo

Pivnice Löwenbräukeller, která se od roku 1883 nachází na mnichovském náměstí  Stiglmaierplatz není obyčejným hostincem: jedná se o nádherný objekt s ozdobnou fasádou, výraznou kulatou věží, místo společenské zábavy mnichovanů i zahraničních návštěvníků.  V pivnici najdete nejenom prostory pro každodenní posezení u piva, ale i prostory pro taneční a masopustní zábavy, kdy podlahy musí strpět vysoké zatížení.

 

VELKOKUCHYNĚ

Pro renovaci podlahy a stěn ve velkokapacitní kuchyni byl zvolen systém na bázi epoxidových pryskyřic. K dokonalé izolaci podkladu bylo použito dvousložkové reaktivní těsnění codex v systémové kombinaci s těsnícími páskami a vnitřními a vnějšími rohy spolu s těsnícími manžetami.  Obklady a dlažby byly vyspárované epoxidovou maltou codex Epo Tix s yvsokou chemickou odolností. Před uvedením kuchyně do provozu byly obklady očištěny čisticími prostředky codex Epo Wash a codex Epo Clean. Následně byly dilatační spáry, hraniční plošné spáry uzavřeny silikonovou spárovací hmotou codex Silikon – Fugendichtmasse.

 

„Braustüberl“

Jedním z prostorů, kde bylo nutno sanovat podlahu, byl lokál s názvem „Braustüberl“  se 150 místy u stolu. Stávající podklad se přitom skládal z kombinace litého asfaltu s lokálními vysprávkami a s místy, kde se vyskytovaly celkem velké trhliny.

Před provedením vlastní pokládky podlahové krytiny byl podklad penetrován a napenetrovaná plocha ještě v čerstvém stavu bohatě posypána žíhaným křemičitým pískem. Po zaschnutí penetrace a odsátí přebytečného volného písku byla na podklad vylita rychlá cementová stěrkovací hmota codex FM 50 Turbo. Předností této stěrkovací hmoty je její velmi rychlé vytvrzování a zralost pro možnou pokládku podlahové krytiny, a to již po dvou hodinách po jejím zpracování.  Jako oddělující prvek byly použity renovační desky Multimoll Top 4. Tyto speciální polyesterové desky v tloušťce 4 mm slouží nejenom jako dělící deska, ale zároveň snižuje kročejový hluk a pnutí mezi vrstvami.  Nové obklady z přírodního kamene, které opticky ideálně pasují do tradičního bavorského pohostinského domu byly lepeny bílou tenkovrstvou maltou codex Stoen Flex a spárovány flexibilní codex Brillant Flex Basic.

 

SKLADOVÉ, PŘÍRUČNÍ A SANITÁRNÍ PROSTORY

Plochy příručních a skladových prostor, stejně tak prostory sanitární byly izolovány flexibilní jednosložkovou hydroizolační hmotou codex NC 210. V místech se zvýšeným zatížením vlhkosti byly izolovány dvousložkovou disperzní cementovou izolační hmotou.  Tenkovrstvé, velmi jemné, lepidlo codex Power CX 3 bylo použito pro okamžité lepení obkladů, bez nutnosti čekání na vyzrání lepidla. Spáry byly vyspárovány speciální spárovací maltou codex Resist a silikonovou spárovací hmotou sodex quadrosil, které umožňují každodenní bezproblémové čištění podlah a obkladů vodou s čisticími a hygienickými prostředky. Hledisko čistoty a hygieny je v gastronomických zařízeních jedním z nejdůležitějších hledisek provozu.

 

Použité výrobky

BST 150 Těsnící páska

Samolepicí těsnící páska codex BST 150 je součástí připojeného těsnícího systému pod keramickou svrchní krytinu a pro rohové a přechodové detaily, stejně tak i pro codex balkonové systémy

codex Dichtmanschette Boden Těsnící manžeta podlahová

codex Dichtmanschette Boden, těsnící manžeta na podlahu, je určena k utěsnění podlahových vpustí ve spojení s připojeným utěsněním codex.

codex Dichtmanschette Wand Těsnicí manžeta stěnová

codex Dichtmanschetten Wand, těsnící stěnové manžety, jsou určeny k utěsnění prostupů potrubí a průchodek v připojeném utěsňujícím systému ve spojení s utěsňujícím systémem codex.

Epo 2000 Reaktivní utěsnění

Reaktivní utěsnění codex Epo 2000 je flexibilní, 2-K epoxidové pryskyřičné připojené utěsnění pod keramické krytiny. codex Epo 2000 je flexibilní připojené utěsnění pro plochy zatížené zvláště vysokou vlhkostí a mokrem a také silným působením chemických produktů.

Multimoll Top 4 Přemosťující podložka

Přemosťující a pnutí odstraňující deska Multimoll Top 4 je vícevrtsvá zabudovaní deska, která odbourává vyskytující se střihové a tahové síly a tím chrání svrchní podlahový systém.  Použitím Multimoll Top 4 se zvyšuje při velmi malé stavební výšce pochozí a bytový komfort a zlepšuje se i ochrana proti hluku. Zároveň se dosahuje i zlepšené tepelné izolace.

NC 210 Jednosložková těsnicí hmota

1-K Flex-Dichtschlämme codex NC 210, flexibilní utěsňující hmota, je flexibilní připojené utěsnění pro těsnění na zvlášt vlhkých a mokrých plochách. 

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu