codex Stone SX 50 MB malta pro střední lože

Šedá, rychle tvrdnoucí malta pro střední lože, s krystalickou vazbou vody, pro tl. maltového lože od 5 do 20 mm                       

Oblast použití

Stabilní, hydraulicky rychle tvrdnoucí, umělými přísadami velmi zušlechtěná šedá malta pro střední lože podle DIN EN 12 004 C2 FE. Pro bezpečné kladení velkoformátových i rozdílně tlustých desek z přírodního kamene, které vyžadují větší tl. maltového lože, např. zboží v pásech nebo polygonální krytiny. S širokým rozsahem použití od normálního standardního kladení až po velmi namáhané krytiny. Také nerovnosti v cementových podkladech mohou být srovnány. Na základě rychlého vytvrzení a krystalického vázání vody je sníženo provlhčení podlahového materiálu. Tím také nemusíme uvažovat o probarvení, deformování a výkvětech. Použitelná v obytném, komerčním a průmyslovém prostoru na stěnu a podlahu ve vnitřním a venkovním prostoru.
Vhodná pro:

 • přírodní kámen citlivý na probarvení 
 • vápenec, jurský mramor, solnohofenerské desky
 • žula, křemenec
 • umělý kámen
 • kamenina, jemnozrnná kamenina, klinkery

Vhodná na:

 • cementové a kalciumsulfátové potěry
 • dostatečně pískem posypané potěry z litého asfaltu
 • cementovou, vápenocementovou, sádrovou omítku
 • nosné prvky pro obklady
 • připojení způsobilé prvky suchých potěrů
 • zdivo
 • staveništní beton, betonové prefabrikáty (nejméně 6 měsíců staré)
 • pevně připojené keramické dlažby a krytiny z přírodního kamene
 • podlahové vytápění

Výhody výrobku / vlastnosti

 • tloušťka maltového lože od 5 do 20 mm   
 • rychle tvrdnoucí 
 • vláčná a lehce zpracovatelná
 • téměř bez pnutí
 • odolná vodě a mrazuvzdorná     

                              

Technická data

* Při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.
Druh balení:

papírový pytel

Velikost balení:

25 kg

Skladovatelnost:

9 měsíců

Barva:

šedá

Tloušťka maltového lože:

5 až 20 mm

Min. teplota při zpracování:

+5 °C až +25 °C

Ideální teplota při zpracování:

+15 °C až +25 °C

Záměsová voda:

0,2 – 0,24 litru /1 kg
5 – 6 litrů / 25 kg pytel

Doba zpracovatelnosti:

ca 40 minut*

Pochůzná:

po ca 2,5 hod*

Zatížitelná:

po ca 48 hod*

Spárovatelná:

po ca 2,5 hod*

Spotřeba:

4 – 5,1 kg/m2           

Informace objednávky

Číslo výrobku
162019

Značky a symboly kvality

C2-FE
CE

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu