codex FG 370 Karbonová penetrace

Rychle schnoucí penetrace pro hutné, hladké podklady

Oblast použití

► glazované a neglazované dlaždice a desky
► umělý kámen a betonový dílenský kámen, teraso
► obklady z přírodního kamene
► obklady ze skleněných dlaždic
► codex epoxidovou penetraci
► hladké, hutné betonové plochy, strojně hlazený beton
► staré, pevně přídržné, vodě odolné zbytky lepidla
► staré, pevně přídržné lité podlahy a nátěry
► staré, pevně přídržné PVC podlahoviny bez separačních
vrstev
► nedostatečně pískem posypané potěry z litého asfaltu
► dřevotřískové desky V 100, OSB desky nebo jiné vhodné
dřevěné podklady
► normální namáhání v obytném a podnikatelském prostoru
► teplovodní podlahové vytápění
► jako systémová složka v rychlé výstavbě

Výhody výrobku / vlastnosti

► připravená k použití
► rychle schnoucí
► optimální připojení
► armovaná vlákny
► karbonová technologie

Technická data

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.
Druh balení:

plastová dóza, plastová nádoba

Velikost balení:

1 kg, 5 kg

Skladovatelnost:

12 měsíců

Barva:

světle modrá

Minimální teplota při zpracování:

+ 5 oC na podlaze

Ideální teplota při zpracování:

+5 oC až + 25 oC

Doba schnutí:

ca 20 - 30 .min.*
při pokládce dlažby ca 40 - 60 min.*
před stěrkovacími pracemi

Spotřeba:

80 - 120 g/m2

Informace objednávky

Číslo výrobku
165703
165704

Značky a symboly kvality

V databázi nebyly nalezeny žádné údaje

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu