UZIN SC 914 Turbo rychlá lehčená vyrovnávací malta 

Rychlá, lehká vyrovnávací malta k výrobě vysoce tepelně izolující cementového podkladu pro pokládku  

Kalkulačka spotřeby

Oblast použití

 • pro lehce vyrovnávací vrstvy připojeného potěru
 • pro lehce vyrovnávací vrstvy potěru na dělící vrstvě
 • jako UZIN systémový komponent pro rychlou výstavbu a renovaci
 • jako UZIN TurboLight-systém pro normální zatížení v obytných prostorech se všemi druhy podlahovin
 • na betonové desky
 • na dřevěné trámové stropy a dřevěné palubky
 • s dělící vrstvou na všechny rovné a nosné staré podklady

Výhody výrobku / vlastnosti

 • bez deformování a s velmi malým pnutím
 • velmi rychle zralá pro pokládku
 • snadno zpracovatelná
 • nízká hustota
 • odolná vodě (nutno dbát na odolnost proti vlhkosti vrchních špachtlovacích hmot)
 • pro připojené potěry a potěry na dělící vrstvě
 • chování za hoření podle DIN EN 13 501-1: nehořlavá A2-s1, d0
 • díky vláčné konzistenci se mimořádně snadno zpracovává
 • možno míchat a pumpovat běžnou potěrovou technikou
 • velmi rychle zralá pro pokládku, velmi účinně izolující teplo

Technická data

*Při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.
Druh obalu

papírový pytel

Skladovatelnost

min. 6 měsíců

Barva

šedá

Tloušťky vrstvy

připojený potěr: 20 mm - neomezeně, dělící vrstvy: 30 mm - neomezeně

Hustota

vytvrzený stav: ca. 350 kg/m³, suchá malta: ca. 260 kg/m³

Ideální teplota pro zpracování

5 °C až 25 °C na podlaze

Množství vody / záměsová voda

10 – 11 l / 21 kg pytel

Doba zpracování/ otevřená doba

ca 30 min.*

Pochůzná

po ca 12 hod.*

Zralá ke kladení

po ca 48 hod.*

Chování za hoření

A2-s1 podle DIN EN 13 501-1

Pevnost v tlaku

0,5 N/mm²

Teplotní odpor

0,42 m²K/W (5 cm tloušťka vrstvy)

Spotřeba

ca 2,6 kg/m²/cm

Informace objednávky

Article Číslo výrobku Přepravní jednotka
UZIN SC 914 Turbo / 21 kg (80 l) 53402
Paleta:
15 pytlů

Značky a symboly kvality

AG_Icon_UE-Sign_SC-914-Turbo_Z-23.11-1996_1c_DE_2019-10.eps

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools