UZIN SC 970 Thermo rychlý potěrový cement s velmi malým smrštěním

Speciální pojivo k hospodárnému zhotovení potěrů s minimálním smrštěním, tvarově stabilních potěrů v interiéru

Kalkulačka spotřeby

Oblast použití

 • pro výrobu připojených potěrů
 • pro výrobu potěrů na oddělující vrstvě
 • pro výrobu potěrů na izolační vrstvě (plovoucí potěry)
 • pro vytápěné potěry
 • pro vysoké namáhání v obytných a podnikatelských, se všemi podlahovinami
 • jako UZIN systémový komponent v rychlé výstavbě

Výhody výrobku / vlastnosti

 • bez deformací a s minimálním pnutím
 • velké plochy bez spár do 200 m2
 • funkční vytápění po 3 dnech
 • velmi snadno zpracovatelný
 • definovaná zralost pro kladení, také při nepříznivých klimatických podmínkách
 • Vodovzdorný
 • pro velkoplošné práce bez nutnosti smršťovacích spár, výrazná redukce nákladů na m2
 • pro zhotovení cementových potěrů třídy pevnosti CT – C30 – F5 ve směsném poměru 1:6 (umožňuje mimořádně hospodárné řešení)
 • možnost rychlého vytápění a rychlá zralost pro pokládku umožňují rychlý postup následných prací

Technická data

*Při >10 °C a max. 80% relativní vlhkosti vzduchu. V závislosti na čáře zrnitosti kameniva a hodnotě poměru voda/cement (w/z).
Druh obalu

papírový pytel

Skladovatelnost

min. 6 měsíců

Barva

šedá

Minimální teplota pro zpracování

5 °C až 25 °C na podlaze

Poměr míchání

1:6 hmotnostních dílů

Doba míchání

2 - 3 min.

Doba zpracování / otevřená doba

90 - 120 min.*

Pochůzný

po 16 hod.*

Zralý ke kladení

po 7 - 14 dnech*

Spotřeba

2,6 kg/m²/cm tloušťku vrstvy

Informace objednávky

Article Číslo výrobku Přepravní jednotka
UZIN SC 970 Thermo / 25 kg 73126
Paleta:
42 pytlů

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE.eps

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools