UZIN SC 993 minerální cementové povrstvení

Samorozlévací, bez vrchní podlahoviny užitné, cementové finální povrstvení do průmyslových a podnikatelských objektů v tloušťkách od 4 do 10 mm

Kalkulačka spotřeby

Oblast použití

 • pro zatížení v podnikatelském i průmyslovém sektoru, např. vysoce frekventované průmyslové haly, dílny, sklady (pojížděné vysokozdvižnými vozíky dle DIN 18 560, odd. 7, tab. 1, skupina namáhání II a III)
 • k zhotovení přímo užívaných ploch ve vysoce namáhaných objektech
 • pro následnou povrchovou úpravu vhodnými nátěry a impregnacemi
 • pro zatížení pozemními dopravními prostředky
 • pro namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529
 • na podklady s povrchovou tahovou pevností min. 1,5 N/mm, (plochy s pojezdem), resp. min. 1,0 N/mm, (plochy bez pojezdu)

Výhody výrobku / vlastnosti

 • extrémně dobrý rozliv
 • přímo užitná plocha
 • vysoce zatížitelné
 • vysoká odolnost proti otěru
 • odolné vlhkosti a posypovým solím
 • čerpatelné 

Technická data

*Při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu a teplotě podkladu 18 °C.
Druh obalu

papírový pytel

Skladovatelnost

min. 6 měsíců

Barva

šedá

Minimální teplota pro zpracování

min.10 °C na podlaze

Množství vody / záměsová voda

4,75 – 5,0 l / 25 kg pytel

Doba zpracování / otevřená doba

max. 40 min.*

Roztažnost

ca 134 mm ± 5 mm

Pochůzná

po ca 4 hod.*

Zatížitelná

po 3 dnech

Chování za hoření

A2fl-s1 podle DIN EN 13 501-1

Pevnost v tlaku

C 40

Pevnost v tahu za ohybu

F 7

Verbrauch

ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke

Informace objednávky

Article Číslo výrobku Přepravní jednotka
UZIN SC 993 / 25 kg 74871
Paleta:
42 pytlů

Značky a symboly kvality

Icon_EMICODE EC1 PLUS_DE.eps

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools